I.  Reklamacje

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić znajdujący się poniżej formularz reklamacji i odesłać reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą)  na adres:KRM  WEAR  87-800 Włocławek  ul.14-go P. Piechoty 6 lok.25  z dopiskiem „Reklamacje e-sklep”

 

                      Formularz reklamacyjny (word)      |||      Formularz reklamacyjny (pdf)

 

2. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Reklamacji nie będą podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia) oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji KRM  WEAR możliwie najszybciej wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) , jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru na wskazany przez klienta numer konta bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią, co do niezasadności reklamacji.

5. Klient odbierając zamówioną przesyłkę w razie stwierdzenia uszkodzeń w opakowaniu bądź śladów prób jego otwarcia podczas transportu, zobowiązany jest w obecności kuriera zażądać sporządzenia protokołu szkody. Jest to niezbędne do złożenia reklamacji w firmie kurierskiej dostarczającej zamówiony towar.

                                                    II.   Zwroty, wymiany

1.      Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru.

Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany, co oznacza, że w przypadku, gdy okaże się, iż zwrócony Towar posiada uszkodzenia, zabrudzenia, nosi ślady użytkowania lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne. 

Proponujemy odesłać towar w opakowaniu kartonowym, co zapobiegnie pognieceniu w czasie transportu i nie zmniejszy jego wartości handlowej.

2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć   pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pomocą udostępnionego poniżej formularza zwrotu, a następnie przesłać towar na adres: KRM  WEAR  87-800 Włocławek  ul.14-go P. Piechoty 6 lok.25 z dopiskiem „Zwroty e-sklep” na własny koszt i ryzyko. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura VAT). Pieniądze odeślemy możliwie najszybciej, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

 

                      Formularz zwrotu (word)      |||      Formularz zwrotu (pdf)

 

3. KRM  WEAR jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz innymi odpowiednimi przepisami.

4. Dopuszczamy możliwość wymiany towarów, w przypadku, gdy zamówiony rozmiar nie odpowiada klientowi lub z innych przyczyn. Przed odesłaniem towaru na wymianę niezbędny jest jednak kontakt z obsługą Sklepu - mailowy lub telefoniczny celem upewnienia się, co do możliwości wymiany na interesujący klienta rozmiar lub asortyment. Dopiero po uzgodnieniu z obsługą Sklepu co do możliwości wymiany, Klient może odesłać towar w stanie niezmienionym wraz z paragonem zakupu lub fakturą na własny koszt na wskazany adres: KRM  WEAR  87-800 Włocławek  ul.14-go P. Piechoty 6 lok.25  z dopiskiem „Wymiany e-sklep” Przy odesłaniu wymienionego towaru Klient zostanie obciążony kosztami pobrania w wysokości kosztów samej przesyłki. Czas reakcji na wymianę wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.